Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte i Drøbak Havneblues mandag
24. januar 2011 kl.19.00. – på Reenskaug hotel.

Saksliste legges ut på nettsidene senest en uke før møtet.

Hilsen Styret
www.havneblues.no